Pádraig Naofa agus Bealach Síochána Íosa Críost Leabhar do Pháistí agus do Dhéagóirí

- Do Dháileadh Saor in Aisce amháin

Chun féachaint ar an leabhar,

CLICEÁIL AR NA NASCANNA LASTUAS.

Fógra faoi Chóipchirt do na hÍomhánna

sa Leabhar seo.

N. B. Níl sé i gceist cur isteach ar Chóipcheart.

Má chuireann sealbhóir cóipchearta

é nó í féin in aithne,

Agus mura dtugann sé/sí cead an t-íomhá sin a úsáid saor in aisce ar na suímh ghréasáin seo www.LeabharPhadraig.ie agus ar www.StPatrickPeaceMaker.ie,

tógfar anuas an t-íomhá sin den dá shuíomh gréasáin sin.

Beidh fíor-fháilte roimh thabhartais d'íomhánna

ó ealaíontóirí!

Táthar ag súil go ndéanfaidh ealaíontóir cuí íomhánna dá chuid féin, nó dá cuid féin, don leabhar seo.

Déan teagmháil le do thoil le

Máire Mhic Fhearghusa ag:

LeabharPhadraig@outlook.com

Páistí ag teacht chuig Íosa

- íomhá le John Lautermilch

St Patrick and The Way of Peace of Jesus Christ

A Book for Children and Teenagers

-For free circulation only

To see the book, CLICK ON THE LINKS ABOVE.

N. B. NO INTERFERENCE WITH COPYRIGHT PERMISSIONS IS INTENDED.

NOTICE REGARDING COPYRIGHTS

for the IMAGES in this BOOK

If the owner of a copyright permit makes him or herself known,

and should he or she not give permission for his/her image to be used on these websites,

viz. www.StPatrickPeacemaker.ie,

and www.LeabharPhadraig.ie,

the image shall be removed from these sites.

It is hoped that a suitable artist will make her or his own images for this book. DONATIONS of IMAGES from ARTISTS WILL BE MOST WELCOME!

Please contact Máire Mhic Fhearghusa at:

LeabharPhadraig@outlook.com

To view this website in English,

Please click on

www.StPatrickPeacemaker.ie